thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Favorite Movie: (500) Days of Summer, Inception, Công chúa tóc mây
    Favorite Musician: Elvis Presley <3
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laugh
12Rapunzel đã đưa ý kiến …
Get ready for thêm Rapunzel and Flynn! The new Công chúa tóc mây Ever After short will premiere in front of Beauty and the Beast, in theaters in 3D on January 13. đã đăng hơn một năm qua
ttammybrad12345 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Can bạn help me get những người hâm mộ for Corny Collins? đã đăng hơn một năm qua
Consh đã bình luận…
I guess? How do I do that? :p hơn một năm qua