Tiana

thành viên fanpop từ năm September 2012

  • Female, 24 years old
  • Sydney, Australia
  • Favorite TV Show: The Tribe, The Adventures Of Sonic The Hedgehog, The Adventures Of Super Mario Bros 3, Super Mario World
    Favorite Movie: Đấu trường sinh tử
    Favorite Musician: Taylor Swift, One Direction, Little Mix!!!
    Favorite Book or Author: The Hunger Games,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CloeVed1 đã đưa ý kiến về The Tribe
The Tribe is the best hiển thị ever!!! Ved and Cloe are my favourite characters! Cloe is the best female, and Ved us the best and cutest male (in my opinion)! CloeXVed forever (Vloe)! đã đăng hơn một năm qua