Gianna Nivar

thành viên fanpop từ năm January 2014

  • Female, 21 years old
  • PROVIDENCE, RI
  • Favorite TV Show: Pokemon master quest
    Favorite Movie: Pokemon the first movie
    Favorite Musician: Orcastra
    Favorite Book or Author: Lego Những người bạn
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Chiimalover đã đưa ý kiến về Godzilla
i hate godzilla đã đăng hơn một năm qua
SentinelPrime89 đã bình luận…
Then I ask, why the hell are bạn here? hơn một năm qua
MalcolmTron đã bình luận…
If bạn hate Godzilla, then GTFO!!!! Not to mention that the Kaiju could kick and rape the Hell and F#$k out of your feeble $#&!!!! hơn một năm qua
Jigglypuffpink đã bình luận…
????? LEAVE HER ALONE SHE IS MY SIS hơn một năm qua
Chiimalover đã đưa ý kiến về Fursona creator
Anyone else don't have a fursona? đã đăng hơn một năm qua
snowlover15 đã bình luận…
I have a new fursona hơn một năm qua
Chiimalover đã đưa ý kiến về Animal jam
Princessgianna60 here add me đã đăng hơn một năm qua