thành viên fanpop từ năm January 2017

  • Female
  • Michigan
  • Favorite TV Show: South Park, Fullmetal Alchemist, Attack on Titan
    Favorite Musician: Korn, Kittie
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Cool thông tin các nhân icon. đã đăng cách đây 14 ngày
sunny
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I hope that bạn have been doing well. đã đăng cách đây 2 tháng
smile
OakTown_Queen trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
💎─◇──💎─────💎──◇─💎
.…Have A Beautiful Magical Day•*:。✩✧
゚*⭐*゚ ゜゚*⭐*゚ ゜゚*⭐*゚ ゜゚*⭐*゚
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚✩ ⋆。˚ ✩
┊ ┊ ┊ ✫
✯ ┊ ✩
⊹ ✯
đã đăng hơn một năm qua