chelsea Hutchison

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 30 years old
  • Charlotte, United States of America
  • Favorite TV Show: Arrow, that so 70 show,supernatural, x men evolution.
    Favorite Movie: The Fast and The furious series
    Favorite Musician: none
    Favorite Book or Author: Les Miserable
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

GabsSaw trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! đã đăng hơn một năm qua
ChelsFx đã đưa ý kiến về ABC
tình yêu ABC. đã đăng hơn một năm qua
crying
ChelsFx đã đưa ý kiến về Krypto the Superdog
I miss this hiển thị đã đăng hơn một năm qua
werewolf987 đã bình luận…
Shame, it was a good little programme, I think I have seen all episodes now! hơn một năm qua