Chester Charles Bennington

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 47 years old
  • Favorite Movie: ANYTHING BUT TWILIGHT :)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

decepticondirge đã đưa ý kiến …
When are bạn live in the UK tiếp theo chester :) đã đăng hơn một năm qua
decepticondirge đã bình luận…
CCFC4EVA. LP người hâm mộ 4 life hơn một năm qua
emimc trao các điểm thưởng cho tôi về my links
xin chào đã đăng hơn một năm qua
justingurl99 đã đưa ý kiến …
xin chào :) Sorry I don't really have access to fanpop anymore :( This is only temporary e.e đã đăng hơn một năm qua