Chas Chas

thành viên fanpop từ năm May 2009

  • Female, 35 years old
  • Dublin, Ireland
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 15 clubs Dedicated (15) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4)

thông tin trên tường của tôi

Chas7330 đã đưa ý kiến về Dallas Tv hiển thị
Annalynne Mccord aka Naomi Clark of 90210 is going to be recurring on Dallas for S3.

link đã đăng hơn một năm qua
Chas7330 đã đưa ý kiến về AnnaLynne McCord
Annalynne has been cast in Dallas!!

link đã đăng hơn một năm qua
Chas7330 đã đưa ý kiến về Oliver Queen
Thanks for the banner, it's pretty. đã đăng hơn một năm qua
modernfan đã bình luận…
glad bạn like it :) hơn một năm qua