thành viên fanpop từ năm January 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 10 clubs Dedicated (10) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3)

thông tin trên tường của tôi

smile
Flickerflame trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
các điểm thưởng for your Bangel video đã đăng hơn một năm qua
smile
PasSion_Baby trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For Participating in TVD biểu tượng Battle...
tiếp theo Round Is Open
link đã đăng hơn một năm qua
nevenkastar trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thx 4 the add back

Please tham gia

link

link
đã đăng hơn một năm qua