Katka

thành viên fanpop từ năm May 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 34 clubs Dedicated (34) Die-Hard Fan in 3 clubs Die-Hard (3)

thông tin trên tường của tôi

smile
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! Nice to meet bạn and Happy New Year! đã đăng hơn một năm qua
wildchick411 đã đưa ý kiến …
xin chào message me sometime :) đã đăng hơn một năm qua
smile
EnaBlue đã đưa ý kiến …
please add me ;) đã đăng hơn một năm qua