liddo turtle. c:

thành viên fanpop từ năm July 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 6 clubs Dedicated (6) Die-Hard Fan in 5 clubs Die-Hard (5) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

jeremy173 đã đưa ý kiến …
heyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111 đã đăng hơn một năm qua
CassiLuvsBrndon đã bình luận…
Haii, Jeremehhhhh!! I'm sowwie! I know I đã đưa ý kiến I would get on more, but I haven't. :c I just don't like this site anymores! 3: hơn một năm qua
hmmm
bayniall đã đưa ý kiến …
whos brandon đã đăng hơn một năm qua
CassiLuvsBrndon đã bình luận…
Some Youtube guy I used to like. hơn một năm qua
bayniall đã bình luận…
kool hơn một năm qua
laugh
TheEnchancer trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks For The Add-Backk, Biatch! I tình yêu bạn xDD <3 <3 đã đăng hơn một năm qua