Hawk

thành viên fanpop từ năm June 2012

  • Female, 26 years old
  • Gotham , trang chủ of the Gothamites
  • Favorite TV Show: Người vận chuyển
    Favorite Movie: Transformers: Age of Extinction
    Favorite Musician: One Republic, The Fray, nearly everything
    Favorite Book or Author: Jim Butcher (Dresden Files) and Simon R. Green (Nightside)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

cool
CapShunsuifan13 đã đưa ý kiến …
Crosshairs: "Ugh, bạn just want to die for the guy. That's leadership. hoặc brainwashing, hoặc something."
Drift: "No, that is Optimus Prime."

-Transformers: Age of Extinction đã đăng hơn một năm qua
CapShunsuifan13 đã đưa ý kiến …
I come on fanpop after months and it seems all my Những người bạn have left me. :P đã đăng hơn một năm qua
GINSDARKANGEL đã bình luận…
xin chào it's been awhile! I haven't been on in so long. I miss bạn so much. I tried emailing but got nothing :")if come back. Please send a message dazairule@gmail.com. hơn một năm qua
CapShunsuifan13 đã đưa ý kiến …
bamf đã đăng hơn một năm qua