Christina Grimmie

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 31 years old
  • McNary, United States of America
  • Favorite TV Show: Invader Zim,The Golden Girls, Will & Grace, Friends!!!
    Favorite Movie: Lady GaGa Madison Square garden MonsterBall, 9, Beverly Hills chihuahua 2, Beverly Hills Chihuahua.
    Favorite Musician: Lady Gaga, Marylon Manson, Korn, Super Joint Ritual, heavy metal musicians and pop musicians!!!
    Favorite Book or Author: ANY KIND
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

titanicdragon đã đưa ý kiến …
Do bạn know if Invader Zim is coming back i tình yêu to know đã đăng hơn một năm qua
JTHMLuver đã bình luận…
It did come back hơn một năm qua
JTHMLuver đã bình luận…
It plays on Nicktoons Network hơn một năm qua
titanicdragon đã bình luận…
No u aren't hơn một năm qua
mischievous
invaderzom đã đưa ý kiến …
in irken, ZOM means "doughnut".......link đã đăng hơn một năm qua
JTHMsbabe đã bình luận…
dude that means your name means "invader doughnut". dude now your making me hungry, CAN I EAT YOU?! YOUR NAME is INVADER DOUGHNUT!! hơn một năm qua
laugh
ZADRfangal951 đã đưa ý kiến …
This is my other profile!!!!! đã đăng hơn một năm qua