thành viên fanpop từ năm July 2022

  • Female
  • Favorite TV Show: Liv and Maddie
    Favorite Musician: chim bồ câu, bồ câu Cameron, Olivia Rodrigo
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

CJ4911 đã đưa ý kiến về Liv and Maddie
Is it just me hoặc do i want to meet the cast of Liv and Maddie đã đăng cách đây 10 tháng