thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Female, 27 years old
  • Favorite TV Show: HIMYM, The Office, family guy,conan o'brien, the walking dead
    Favorite Movie: The Blues Brothers, kill bill (Vol. 1 & 2), Pulp Fiction, From Dusk Till Dawn, Battle Royale, Whatchmen (...)
    Favorite Musician: Jimi Hendrix /blur /The Rolling Stones /The Doors/Lynyrd Skynyrd/Ray Charles/ ZZ hàng đầu, đầu trang (...)
    Favorite Book or Author: One Piece manga, scott pilgrim comics, tank girl comics, the walking dead comics
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

spongefan612 đã đưa ý kiến …
If bạn ever visit this website again, I wanna know your url :P đã đăng hơn một năm qua
sunshinedany trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
have a super ngày đã đăng hơn một năm qua
C-GODZILLA đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I've got blood in my eyes đã đăng hơn một năm qua
BloodyMascara_ đã bình luận…
I believe that would be painful. hơn một năm qua
C-GODZILLA đã bình luận…
and it is hơn một năm qua