Willow Westerman

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 26 years old
  • Nebraska, United States of America
  • Favorite TV Show: Psych
    Favorite Movie: Les Misérable
    Favorite Musician: Birdy and Justin Bieber
    Favorite Book or Author: Deep and dark and dangerous
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Bunnylover3 đã đưa ý kiến về Les Miserables
I 💗 les miz!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Bunnylover3 đã bình luận…
I also saw the movie and I rate it 10 out of 5 stars..... That is as good as it gets! hơn một năm qua
Bunnylover3 đã đưa ý kiến về Sô cô la Cake
yum đã đăng hơn một năm qua
Bunnylover3 đã đưa ý kiến về Willow Smith
MY NAME IS WILLOW TOO! don't believe me? check my thông tin các nhân đã đăng hơn một năm qua