Krystieee :] || BL • NE • FE ♥

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 26 years old
  • Balzan, Malta
  • Favorite TV Show: Skins, OTH, HIMYM, TVD, Friends, Glee, Gossip Girl, The OC, Grey's Anatomy, Desperate Housewives.
    Favorite Movie: Harry Potter, The Blind Side, Killers, The Notebook, John Tucker Must Die, Get Smart, The Ugly Truth, Dear John, The Bounty Hunter.
    Favorite Musician: Alicia Keys, Bethany Joy Galeotti, Enrique Iglesias, Yellowcard, Kelly Clarkson, Britney Spears, Katy Perry, Rihanna, Eminem, Chris Brown.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2) Die-Hard Fan in 16 clubs Die-Hard (16) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

mj1918 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your taste in....EVERYTHING! :) đã đăng hơn một năm qua
vann trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Merry Christmas! =) đã đăng hơn một năm qua
energizerbunny trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Skins Girls spot

link đã đăng hơn một năm qua