tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 31 clubs Dedicated (31) Die-Hard Fan in 83 clubs Die-Hard (83) Fanatic in 17 clubs Fanatic (17)

thông tin trên tường của tôi

mkimbr80 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi I want to wish bạn a Happy New Year, and may all your wishes come true! đã đăng hơn một năm qua
AdaLove đã đưa ý kiến …
heyy ana<3
well ages to talk!u remember me? đã đăng hơn một năm qua
BruCaS_LoVE đã bình luận…
Ah Ada, my love. I remember :D but I haven't been here in ages. I miss the old days on fanpop, really. hơn một năm qua
justme1997 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
you´re taste is awesome! đã đăng hơn một năm qua
BruCaS_LoVE đã bình luận…
Sorry for the late replay :D and thank bạn ... I can say the same for bạn <3 hơn một năm qua
justme1997 đã bình luận…
no problem..I tình yêu your Brucas opinion! hơn một năm qua