thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Male, 25 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Pokemon
    Favorite Movie: Pokemon
    Favorite Musician: Sum 41
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Pokemon4321 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Pokemon 2!!! đã đăng hơn một năm qua
wink
ana_tai_tadase đã đưa ý kiến …
Hey! I´m Ana, but i think we already talk but like 3 moths ago! Simple wanted me to talk to you! so what´s up! đã đăng hơn một năm qua
Braveheart1 đã bình luận…
nothing .............. but my chat thing says no one is online hơn một năm qua
ana_tai_tadase đã bình luận…
That happend to me yesturday if i can remember well (i sucks in rememebering stuff) :P So since when do bạn know simple? hơn một năm qua
wink
bellfantasygirl trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks 4 addin' back <3 đã đăng hơn một năm qua