Boron Guardian

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • 27 years old
  • Ga'hoole
  • Favorite TV Show: family guy. american dad. wolfs rain
    Favorite Movie: legend of the guardians
    Favorite Musician: H.I.M, nightwish, leaves eyes, kamelot, epica
    Favorite Book or Author: Guardians of Ga'Hoole
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LukeElite đã đưa ý kiến …
A ngôi sao has 5 ends. A square has 4 ends. A tam giác has 3 ends. A line has 2 ends. But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥.......................................
Send this to all your best Những người bạn including me, if I am one! if bạn get 5 back , bạn are a good friend. If bạn get 10 , bạn are popular. If bạn get 15 back, damn I'm jealous! đã đăng hơn một năm qua
big smile
sophiebridgers đã đưa ý kiến …
It's World's Best Những người bạn Week' send this to all Your good friends.Even me, if I am one of them. See how many bạn get back.If u get thêm than 3 u r really, a lovable person...I am waiting Even if it means sending it back to the person who sent it to you. If it comes back to you,then bạn will know bạn have a vòng tròn of friends. HAPPY FRIENDSHIP WEEK TO YOU!!!!!! bạn are my friend and I am honored. F - Few R- Relations- In E - Earth N - Never D - Die <3 (== đã đăng hơn một năm qua
metalwolf116 đã đưa ý kiến …
It's World's Best Những người bạn Week' send this to all Your good friends.Even me, if I am one of them. See how many bạn get back.If u get thêm than 3 u r really, a lovable person...I am waiting Even if it means sending it back to the person who sent it to you. If it comes back to you,then bạn will know bạn have a vòng tròn of friends. HAPPY FRIENDSHIP WEEK TO YOU!!!!!! bạn are my friend and I am honored. F - Few R- Relations- In E - Earth N - Never D - Die <3 (== đã đăng hơn một năm qua