tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Blue212 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

Blue212 đã đưa ý kiến về Blue World
I just bought the new album from a company called MixPixie! I get a personal message from the boys addressed to me! <3 tình yêu IT! xxx đã đăng hơn một năm qua
Blue212 đã đưa ý kiến về Blue BoyBand
Just purchased the new album Roulette from a company called MixPixie! I get a little personal message addressed to me from the boys!! <3 I'm in tình yêu xxx đã đăng hơn một năm qua