Selest Bonnfoy

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female, 28 years old
  • France
  • Favorite TV Show: Death Note, Hetalia, MTV stuff and VH1 stuff :)
    Favorite Movie: any horror movie comady hoặc ramantic.
    Favorite Musician: 3 days grace, and Hollywood Undead and Mike Posner ,a lot of others.
    Favorite Book or Author: any manga really....and all sorts of sách ♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

dragonchick trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hi! You're cool! Have a điểm thưởng and an add back :D đã đăng hơn một năm qua
heart
BeyondBirthday1 đã đưa ý kiến …
i need a gay best friend. -____- đã đăng hơn một năm qua
weresmyanime trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
WHY am i here đã đăng hơn một năm qua