Roni Amundson

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • 33 years old
  • Anchorage, United States of America
  • Favorite TV Show: Burn Notice, Closer
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sasunaru120 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi wanna be friend bởi the way I like your biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
Benzaiten đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
madening_mahem đã đưa ý kiến …
how are bạn today? đã đăng hơn một năm qua
Benzaiten đã bình luận…
I'm doing good. And you? hơn một năm qua
lano500 đã đưa ý kiến …
Sorry for not knowing what your picture was. đã đăng hơn một năm qua
Benzaiten đã bình luận…
Not a big deal. Completely understandable. hơn một năm qua
lano500 đã bình luận…
Ok. Thankyou for understanding. hơn một năm qua