Bella White

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • 25 years old
  • New York city, United States of America
  • Favorite TV Show: Modern family
    Favorite Movie: Happy Gilmore
    Favorite Musician: Katy perry
    Favorite Book or Author: Rules
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BellaThorneRox đã đưa ý kiến về H2O Just Add Water
Does anyone no what Bellas power is? đã đăng hơn một năm qua
h20mermaidlover đã bình luận…
yep i do it's making things into jelly... hơn một năm qua
BellaThorneRox đã bình luận…
Ok thx hơn một năm qua
H20weirdo101 đã bình luận…
thạch, sữa ong chúa and harden hơn một năm qua
BellaThorneRox đã đưa ý kiến …
xin chào everyone I'm new to fanpop so if bạn could add me that would be awesome thx! đã đăng hơn một năm qua
BellaThorneRox đã đưa ý kiến về thịt ba rọi, thịt xông khói
I luvvvvvvvv thịt ba rọi, thịt xông khói I wish I was married to bacon!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
SelGomez01fan đã bình luận…
Me too hơn một năm qua