Nicole Jones

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • 27 years old
  • nabrasala, Bahamas
  • Favorite TV Show: Big Time Rush
    Favorite Movie: Justin Bieber Never say Never 3d
    Favorite Musician: Mindless Behavior
    Favorite Book or Author: The cat in the hat
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

zzz
BabyGirl80_ đã đưa ý kiến …
OMG I JUST GO OUT OF THE BABTH TUB AND I FEEL UH SLEEPY AND I KEEP LAUGHING AT NOTHING SOMEBODY TELL ME WATS WRONG WITH ME đã đăng hơn một năm qua
BabyGirl80_ đã đưa ý kiến …
Somebody be my friend !!!!!!!!!!!! Please !!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
BabyGirl80_ đã đưa ý kiến …
Omg I am hungry
And I need sum to drink đã đăng hơn một năm qua