G&C= LUV4EVR!!

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 22 years old
  • im the girl who bạn can have a good conversation with! I tình yêu Cameron Boyce thêm Than Anyone Else In This Universe! Im a Funny And Nice Person..I HATE Drama So Dont Do That Dung With Me! And Finally I tình yêu ngựa And Puppies! NY , United States of America
  • Favorite TV Show: Jessie n JeRsEy ShOrE
    Favorite Movie: Comedy n Scary!! :D
    Favorite Musician: vịt đực, drake CAMERON BOYCE MICHAEL JACKSON 1D RIHANNNA more..
    Favorite Book or Author: HUNGER GAMES n More!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

balletlighter trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey! :) đã đăng hơn một năm qua
smile
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
smile
Shauna24 đã đưa ý kiến …
Hi! đã đăng hơn một năm qua