Brandee

thành viên fanpop từ năm May 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 15 clubs Dedicated (15) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4)

thông tin trên tường của tôi

AkazaUpperMoon3 đã đưa ý kiến …
are bạn even still online đã đăng cách đây 5 tháng
heart
Kuro_Hyou666 đã đưa ý kiến …
Just because I'll always remember you. I'll always miss you.

<33333333333333333333333333 đã đăng hơn một năm qua
heart
Kuro_Hyou666 đã đưa ý kiến …
tình yêu điểm thưởng for you! đã đăng hơn một năm qua
Kuro_Hyou666 đã bình luận…
But without the prop, because, well, I can't remember why I stopped doing props, so yeah. Not like bạn would care anyway. XD hơn một năm qua