Manul Chandila

thành viên fanpop từ năm January 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AvatarTH đã đưa ý kiến …
link

For anyone who remembers me. đã đăng hơn một năm qua
Stya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks for adding me! I added bạn back! đã đăng hơn một năm qua
sad
AvatarTH đã đưa ý kiến …
I can't believe even after how uninteresting fanpop suddenly became to me after the loss of meebo and the change of layout, because of the memories, I always keep coming back here,, But most of the people I met here aren't even here... đã đăng hơn một năm qua
Stya đã bình luận…
Oh, how I understand you............( hơn một năm qua