thành viên fanpop từ năm December 2015

  • Favorite TV Show: Hetalia, Yo Kai watch (because of Eddie) and Pokemon
    Favorite Movie: The Lego Movie and Nữ hoàng băng giá
    Favorite Musician: idk what musician. but my yêu thích song is DWTD ^w^
    Favorite Book or Author: manga...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

NoNoobs đã đưa ý kiến …
overrated Bambi fanboy đã đăng hơn một năm qua
MewStrawberry đã đưa ý kiến …
Hello, there. Thanks for fanning me. I fanned bạn back! :) đã đăng hơn một năm qua
Aph-Finland đã bình luận…
yay :3 i just wanted too người hâm mộ all the Yokai Watch những người hâm mộ because i can :3 hơn một năm qua
MewStrawberry đã bình luận…
Awesome! :3 hơn một năm qua
tongue
Aph-Finland đã đưa ý kiến …
hi! u can tell i changed everything but i left my name the same because people will now realize i like Hetalia Finland and I'm not diễn xuất like him, only in Role plays. so yeah. đã đăng hơn một năm qua