♥Clarissa''Clary'' Fray/Fairchild-Morgenstern♥

thành viên fanpop từ năm May 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
AmberEdith trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your biểu tượng of the Mortal Instruments! <3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
twihard203 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào what's up? Would bạn like to tham gia my sister Cheri's các câu lạc bộ for Divergent? link
link
link
I know my sister already asked bạn to tham gia Twivergents and Bella*Tris, here's one more..
link
If bạn join, write joined hoặc something on the các câu lạc bộ walls so I can give bạn a điểm thưởng for each one :) đã đăng hơn một năm qua