Rhoshi Castor

thành viên fanpop từ năm January 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
iz_thiz_me trao các điểm thưởng cho tôi về my images
if bạn like tham gia my club
link
n help me hit 200 hoặc thêm thn ................. đã đăng hơn một năm qua
Anez đã đưa ý kiến về Girl’s Generation/SNSD
Girls Generation Make Em Fell The Heat! YEAH! GO GG! đã đăng hơn một năm qua
RenanFoka đã bình luận…
^^ =D hơn một năm qua
xxabontixx đã bình luận…
yeahhh...<3 hơn một năm qua
RenanFoka đã bình luận…
<3 s2 hơn một năm qua
Anez đã bình luận…
=)) <3 hơn một năm qua
big smile
leeannsmiley trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào ;D
I've made a spot for Suzy from miss A and Dream high :D
will bạn tham gia my club?

link

Thanks <3 đã đăng hơn một năm qua