Zantubr Huuts'tsu

thành viên fanpop từ năm August 2014

  • Male, 22 years old
  • I live everywhere! XD
  • Favorite TV Show: Silicon Valley & Supernatural
    Favorite Movie: Alpha and Omega 1-5 & Balto 1-3
    Favorite Musician: Tristam, Aero Chord, Au5, Daughtry, and Brantley Gilbert!
    Favorite Book or Author: Warriors series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

bliggazarewet đã đưa ý kiến …
For an FYI regarding your "suicide talk on the internet is illegal", it ain't, lol. If you're condoning suicide hoặc the like then it becomes illegal. Suicide talk on its own is simply frowned upon bởi most websites (even JewTube has become reluctant to hiển thị anything that slightly talks about bodily harm.) So yeah. Clearing this up since late 2017 and early 2018. đã đăng cách đây 2 tháng
AlphaClub đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Jesus this place went to hell đã đăng hơn một năm qua
TimberHumphrey đã bình luận…
xin chào buddy. long time no see hơn một năm qua
runt-the-omega đã bình luận…
WE NEED TO REVIVE THE PLACE hơn một năm qua
runt-the-omega đã bình luận…
sorry for caps, kinda a excited little runt.... did i just.... hơn một năm qua
AlphaClub đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
*Sigh* Well, the place still lives. đã đăng hơn một năm qua
shadow-omega đã bình luận…
Ik I'm still surprised hơn một năm qua