Aleksandra

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 25 years old
  • Serbia and Montenegro
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Laisalves8 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey!How are you?I have a new club.Could bạn please join?
www.fanpop.com/clubs/laisalves8 đã đăng hơn một năm qua
smile
sshannahmontana trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Plz participate www.fanpop.com/clubs/miley-cyrus/forum/post/158640/title/miley-cyrus-20#comments đã đăng hơn một năm qua
brileyforever77 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! How are you?
tham gia my club? link đã đăng hơn một năm qua