Agy

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Female, 24 years old
  • India
  • Favorite TV Show: Pretty Little Liars, Winx Club, Wizards of The Waverly Place, Art Attack, Phenease and Ferb,Minute to Win it, Masterchef
    Favorite Movie: Bride Wars, The sisterhood of the Travelling pants, Finding Nemo, Shrek, Ice age, hạt đậu, đậu the Movie, P2. 2012,Avatar,Lemonade Mouth,Tangled
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Almost all the sách i've read!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AgyJude đã đưa ý kiến về Winx Club
Hey, so I just logged back into my account after almost 7 years and I'm feeling super nostalgic rn. I remeMber always being on fanpop and especially on the winx spot. We used to have a roleplay in the diễn đàn and it was so much fun. Anyone else who has been on here for a long time? đã đăng cách đây 11 tháng
pinkbloom đã bình luận…
but i am here after 1 năm cách đây 6 tháng
AgyJude đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Follow my drawing reference page @art.block.help on instagram
link đã đăng hơn một năm qua
Mauserfan1910 đã bình luận…
no hơn một năm qua
AgyJude đã đưa ý kiến về Drawing
Follow my drawing reference page on instagram @art.block.help
link đã đăng hơn một năm qua