Christopher

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Male, 50 years old
  • Whitman, Massachusetts
  • Favorite TV Show: Twin Peaks, Buffy The Vampire Slayer, Angel, Firefly,
    Favorite Movie: The Empire Strikes Back, Superman, Batman, Anything bởi David Lynch, Anything bởi Quentin Tarantino,
    Favorite Musician: The Doors, The Beatles, màu hồng, hồng Floyd, Talking Heads,
    Favorite Book or Author: Dark Tower IV: Wizard And Glass bởi Stephen King, The Sandman bởi Neil Gaiman, Doom Patrol bởi Grant Morrison,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
FlightofFantasy đã đưa ý kiến …
Ahhh another American Gô tích fan! THEY DO EXIST. đã đăng hơn một năm qua
cake
trixieKitten trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
because special agent dale cooper is my hero :) đã đăng hơn một năm qua
smile
josch trao các điểm thưởng cho tôi về my images
For your Frank Booth icon. đã đăng hơn một năm qua