thành viên fanpop từ năm September 2013

  • 22 years old
  • Portugal
  • Favorite TV Show: Sổ tay tử thần
    Favorite Musician: F(x), Red Velvet, Jessica
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
Aff_x_tion đã đưa ý kiến về Hara
She went through so much. The system failed to protect her.
RIP Hara đã đăng cách đây 10 tháng
heart
Aff_x_tion đã đưa ý kiến về F(X) Sulli | 최설리
Sulli bạn deserved better, bạn were a role model and fought for what was right. This is so surreal, I grew up watching bạn and now the news broke my heart. I hope bạn find peace. We will always tình yêu you. đã đăng cách đây 11 tháng
Aff_x_tion đã đưa ý kiến về F(X) Sulli | 최설리
Sulli💜 đã đăng hơn một năm qua