S.A.M.

thành viên fanpop từ năm January 2015

  • Female
  • Anime, anime
  • Favorite TV Show: Tokyo Ghoul, Fairy Tail, Free: Eternal Summer, Ouran High School Host Club, and much more!
    Favorite Movie: I don't have one -_-
    Favorite Musician: BIGBANG
    Favorite Book or Author: ALL sách AND MANGA!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
RainSoul trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I just want to say that I tình yêu Free and Ouran as well, Ouran being one of my yêu thích animes. Haruka is my spirit animal and Tamaki is my third yêu thích anime character, he is such a lovable goofball and sweetheart! <3 đã đăng hơn một năm qua
Anime_lover0_0 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
wink
Addika4045 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Should I eat a potato hoặc lick the powder off a doughnut like Selena Gomez? đã đăng hơn một năm qua
THaSlimJim đã bình luận…
idk man donut powder is p good hơn một năm qua