Jessica

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female
  • Nässjö, Sweden
  • Favorite TV Show: Once Upon A Time, Switched At Birth, Pretty Little Liars, Gossip Girl, 90210, Charmed, Criminal Minds
    Favorite Movie: Life As We Know It, Easy A, Tangled, Pirates of the Caribbean, The Proposal, Notting Hill, Mulan, Lion King, Beauty & The Beast, Leap năm
    Favorite Musician: ♥Kelly Clarkson♥ Taylor Swift, Sara Bareilles, The Sounds
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

JonTogoGirl87 đã đưa ý kiến …
I like Matthew Gray Gubler too; he's so hot :D đã đăng hơn một năm qua
sawjj trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy Easter :) đã đăng hơn một năm qua
sawjj trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy New năm :) đã đăng hơn một năm qua