Rhianan

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Once upon a Time, Downton Abbey, Bates Motel, The Mentalist, NCIS, Đội điều tra hiện trường
    Favorite Movie: Edward Scissorhands, tình yêu & Human Remains, The Dark Knight, Titanic
    Favorite Musician: Bon Jovi, Simple Plan, Shinedown, Avril Lavigne
    Favorite Book or Author: J K Rowling, Anne RIce, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Bram Stoker
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
cruella đã đưa ý kiến …
I apologize for the delay in the contest but please cast your vote in the Disney Sequel Contest for the 13th and final round, best ending.

link đã đăng hơn một năm qua
smile
cruella đã đưa ý kiến …
I apologize for the delay in the contest but please cast your vote in the Disney Sequel Contest for round 12 best concept art.

link đã đăng hơn một năm qua
KataraLover trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Congrats! cruella's interview with bạn for winning the best tổng thể new characters round in the Fan-Made Disney Sequel contest has made the fanpop trang chủ page! đã đăng hơn một năm qua