DeAnna DiAnno

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female
  • Savannah, Georgia
  • Favorite Musician: Iron Maiden
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 11 clubs Dedicated (11) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4)

thông tin trên tường của tôi

AZALEAS đã đưa ý kiến về Elizabeth Bathory
Tim burton should make an Elizabeth Bathory movie đã đăng hơn một năm qua
laugh
nermai trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! How are you? :)

The Halestorm spot is finally choosing a spot look and, as a người hâm mộ of it, I think bạn may want to vote for your favourite biểu tượng and banner. Here bạn can vote for them:
link
link

Have a wonderful day! :D đã đăng hơn một năm qua
AZALEAS đã đưa ý kiến về Elvira
It cost $30.00 to get an autograph from her đã đăng hơn một năm qua