Beast Boy

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • 25 years old
  • jump city, United States of America
  • Favorite TV Show: Teen Titans
    Favorite Movie: the hang over
    Favorite Musician: bowling for soup,3 days grace,blink 182
    Favorite Book or Author: any comic book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

thetscfan121 đã đưa ý kiến …
Hey! Sorry for nghề viết văn liar in this...wanna be a người hâm mộ of me? đã đăng hơn một năm qua
GOTHGIRL4eva đã đưa ý kiến …
get some courage AND JUST SPIT IT OUT!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
AWESOMNESS10 đã đưa ý kiến …
DUDE!!!!!!!!!! xin chào everyone its beast boy and theres a bbxrae club!?!?! thats awesome but she doesnt even know i tình yêu her!!!! yes i am madly in tình yêu with raven. i try to tell her but i just....studder. i mean y would she tình yêu me shes beautiful and im.....green with pointed ears and fangs. IF U HAVE ANY TIPS ON HOW TO TELL SOMEONE U tình yêu THEM IM HAPPY TO HEAR!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
darkblueraven đã bình luận…
raven is my yêu thích charter well start with something thay like raven likes sách GET A BOOK DUDE hơn một năm qua