Alex Franklin

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female
  • Favorite Movie: A Walk To Remember, trang chủ alone,The Holiday, Pirates of the caribbean, Harry Potter, Alice in wonderland, Jane Eyre, Jane Austen...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hello there :)

Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) Also, I'd like to see what everyone's yêu thích Disney Movie is :D đã đăng cách đây 8 tháng
big smile
SkittlesCute trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for adding me back :D đã đăng hơn một năm qua
mischievous
SkittlesCute trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
luv the khẩu hiệu :) đã đăng hơn một năm qua