thành viên fanpop từ năm February 2007

  • United Kingdom
  • Favorite Movie: Pan's Labyrinth
    Favorite Musician: Tori Amos
    Favorite Book or Author: Haruki Murakami
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 2 clubs Dedicated (2)

thông tin trên tường của tôi

selena-samin trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
everyone pleasssssssssss add me đã đăng hơn một năm qua