thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Male, 29 years old
  • Baltimore, United States of America
  • Favorite TV Show: Hoshi no kaabii at www.youtube.com
    Favorite Movie: Chiến tranh giữa các vì sao
    Favorite Musician: well Christian rock anyway
    Favorite Book or Author: Dealing with Những câu chuyện về rồng series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hannainachoppa trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
:D đã đăng hơn một năm qua
smirk
ricardo98 đã đưa ý kiến …
whats up 9blades đã đăng hơn một năm qua
Pipchupy đã đưa ý kiến …
I'M DELETING bạn FROM MY LIFE! *clicks delete* LOADING...
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 99%. ERROR! It is impossible to xóa our friendship. This
means so much to me. Post this to 1O people's walls who bạn never want to
lose. If bạn get 3 back, you're an amazing friend :) đã đăng hơn một năm qua