thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female
  • Other
  • Favorite TV Show: Những người bạn
    Favorite Movie: Derailed,and all Jennifer aniston's movies,and Pride and Prejudice and ALL Disney classics!!!
    Favorite Musician: Jason Mraz, kesha, John Mayer.....and moooore
    Favorite Book or Author: Harry Potter (all of em)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

leytonfaan_18 đã đưa ý kiến …
Dude, did bạn ever decide what Những người bạn poster you're having on your bedroom wall? đã đăng hơn một năm qua
leytonfaan_18 đã đưa ý kiến …
bạn TOO. bạn need to get on here thêm :) đã đăng hơn một năm qua
leytonfaan_18 đã đưa ý kiến …
Aww thank you! :D đã đăng hơn một năm qua