Avonlea (AJ) Luân Đôn

thành viên fanpop từ năm May 2018

  • Female, 25 years old
  • San Diego, California
  • Favorite TV Show: American Dad!
    Favorite Movie: Braveheart
    Favorite Musician: Alecia Moore (P!nk)
    Favorite Book or Author: Unwind bởi Neal Shusterman
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

inuyasha15 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Happy holidays and Merry giáng sinh đã đăng hơn một năm qua
PureHeroine trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
xin chào ^^ Have bạn decided on the new biểu tượng contest theme? The last round ended and I need to start the tiếp theo round :) đã đăng hơn một năm qua
PureHeroine trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thank bạn for the add back! ^^ đã đăng hơn một năm qua