D J

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Male, 23 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Family Guy
    Favorite Movie: Alpha và Omega
    Favorite Musician: 30 Seconds to Mars
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

4-1-13 đã đưa ý kiến về fanpop
fanpop needs another IM bar hoặc some way to know if Những người bạn are online and want to chat. I Mất tích alot of Những người bạn from most of the các câu lạc bộ I go on because the inability to chat with them because they are offline and have to wait 5 hours for a reply. đã đăng hơn một năm qua
companion143 đã bình luận…
okay people hơn một năm qua
big smile
kate_humphrey23 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for using the picture I made as your thông tin các nhân picture! đã đăng hơn một năm qua
smile
4-1-13 đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
Hello everyone just checking up, just thought i'd update who are gần đây medal recipients (Medals aren't important but whatever.

Fanatics: None
Die-Hard: OmegaLeader
Dedicated: AlyssaAlpha, Adang đã đăng hơn một năm qua
wolfcat343 đã bình luận…
oohoohoohooo hooo hooo hooo Barbara Strysand! loooool I was bored sorry hơn một năm qua
commanderwolf đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
OmegaLeader đã bình luận…
@ignas I believe he is talking about just recently, I'm sure anyone that looks at this các câu lạc bộ knows Jon (KateAlphaWolf) is the only Fanatic hơn một năm qua