Jess....Cullen....X

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 25 years old
  • nottingham, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Friends,Skins,Shameless,Simpsons,My Name is Earl,Desperate Housewives,Ugly Betty,
    Favorite Movie: Twilight,Pirates of the Caribbean * All,10 Things I Hate About You,
    Favorite Musician: Avril Lavgine,Taylor Swift,Americen Rejects,Paramore,Katy Perry,Rob Patz
    Favorite Book or Author: Twilight Series, Punished, Darren Shan Saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

moviequeen đã đưa ý kiến …
Write a letter to the cw headquarters to bring back secret vòng tròn đã đăng hơn một năm qua
dyuksha trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi there đã đăng hơn một năm qua
pinky1809 đã đưa ý kiến …
xin chào hiii đã đăng hơn một năm qua