thành viên fanpop từ năm January 2014

  • Female, 21 years old
  • Favorite TV Show: Strong tim, trái tim
    Favorite Musician: SHINee and EXO i luv Kpop
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CutieBunny trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Unnie if bạn are a người hâm mộ of VIXX and/or Leo please help me out bởi answering the các câu hỏi and số phiếu bầu I have created in the VIXX and Leo người hâm mộ page . With the pictures you'll post I'm gonna make a collage so please help me out. Vote in the số phiếu bầu too if bạn can. Please!!

Thank bạn :) đã đăng hơn một năm qua
smile
Sky_Yoon đã đưa ý kiến …
Hey! How r u? Long time no talk right? đã đăng hơn một năm qua
K-PopXD trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
1 đã đăng hơn một năm qua