Elizabeth Petenzo

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Female, 24 years old
  • Favorite TV Show: Either Doctor Who, Penguins of Madagascar, hoặc (if bạn count it) SKYDOESMINECRAFT ON YOUTUBE!!! MAJESTIC BUDDER!!!!!!!!
    Favorite Movie: Đi tìm Nemo
    Favorite Musician: Trading Yesterday (Band)
    Favorite Book or Author: Percy Jackson : The Lightning Theif
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

mostar1219 đã đưa ý kiến …
hello there đã đăng hơn một năm qua