ash verified directioner

thành viên fanpop từ năm February 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
1BTRfan đã đưa ý kiến về dick clark
bạn will forever be missed <3 R.I.P đã đăng hơn một năm qua
1BTRfan đã đưa ý kiến …
There should be a, fanpop app đã đăng hơn một năm qua
big smile
revea123 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
ik it's been a long time i been busy with school and helping my grandparents alot so i havent been on ik i wish we can talk thêm and sorry 4 the late reply :D and ik i tình yêu live while we're young 2 lolz well hope to hear from bạn soong ~Love Revea~ đã đăng hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
xin chào :( i wij hơn một năm qua
1BTRfan đã bình luận…
*wish there was an easyer way to talk :/ hơn một năm qua
heyjack247 đã bình luận…
xin chào hơn một năm qua